Helena Byström

Helena Byström är född och uppväxt i Örnsköldsvik. Efter gymnasiet flyttade hon till Stockholm för studier på Konstfack. 1990 tog hon examen och har sedan dess jobbat som konstnär. Hon har sin grund i video, film och fotografi. Förutom traditionell utställningsverksamhet och offentliga uppdrag arbetar hon med konst i sociala situationer.

Utsmyckningar av Helena Byström


Örnsköldsviks Museum Konsthall  Läroverksgatan 1, 891 88 Örnsköldsvik  Telefon  0660-886 07    E-post