Helena Byström och Åsa Lipka Falck

Helelna Byströmoch åsa Lipka Falck har ofta samarbetat i olika konstprojekt under namnet
r a k e t a. Bägge konstnärerna bor i Stockholm.

Utsmyckningar av Helena Byström och Åsa Lipka Falck


Örnsköldsviks Museum Konsthall  Läroverksgatan 1, 891 88 Örnsköldsvik  Telefon  0660-886 07    E-post