Blixt

Invigd 25/5  2008. Bjästaskolans skolgård. Skulpturen Blixt var resultatet av ett pedagogiskt projekt som arbetgruppen i Nätterlunds stiftelse hade tillsammans med två lärare och en grupp elever vid Bjästaskolan. Eleverna var de som bestämde platsen för utsmyckningen och de träffade konstnären Anna Stake som fått uppdraget för utsmyckningen.
Anna Stakes tankar bakom skulpturen var baserade på bilder av riktiga blixtar samt att man även kan tänka att det behövs "snilleblixtar".
Skulpturen är ljussatt med en armatur som ligger i marknivå centralt i skulpturen.
Konstnär
Anna Stake

Information
Installerades år 2008
i Nätra

Örnsköldsviks Museum Konsthall  Läroverksgatan 1, 891 88 Örnsköldsvik  Telefon  0660-886 07    E-post