Näskom

Inspirerad av platsen och Slåtterdalsskrevan har Iréne Vestman skapat Näskom. I Slåtterdalsskrevan har naturen delat ett berg, i skulpturen har människan delat en sten. Stenen är i det här fallet granit från Bohuslän.

”Den yttre formen på markens bearbetade del bildar en bokstav från en av mina skriftspråk och en plats där granitskriften kan växa upp. Granitdelarna består av två upprättstående stenar ur hela block vars fyra tomrum synes växa upp ur marken.

Morgonsolen vandrar in mot den vinklade delen, vandrar runt skulpturen och belyser dess motsatta sida kvällstid. Om artificiellt ljus riktas in mot vinkeln vid mörkretsinbrott bildas en ljusskrift sedd från vattnet. Från vägen vintertid/nattetid kan skulpturen med sina genombrutna former te sig som en lykta.”

Iréne Vestman

Konstnär
Iréne Vestman

Information
Installerades år 2013
i Nätra

Örnsköldsviks Museum Konsthall  Läroverksgatan 1, 891 88 Örnsköldsvik  Telefon  0660-886 07    E-post